DOKTORA FORMLARDANIŞMAN FORMU
    FR-042  Doktora Danışman Öneri Formu (YENİ)
 SEMİNER FORMLARI
    FR-019  Doktora Seminer Tutanağı 
    FR-020  Doktora Seminer Tutanağı (Seminer sunulmaması durumunda) 
 YETERLİLİK SINAV FORMLARI
    FR-021  Doktora Yeterlilik Sınavı Jüri Öneri Formu 
    FR-022  Doktora Yeterlilik Sınav Sonucu Bildirme Formu
    FR-023  Doktora Yeterlilik Sınav Sonucu Bildirme Formu (Yazılı sınavında başarısız olma durumunda)
 TEZ ÖNERİSİ FORMLARI
    FR-027  Doktora Programı Tez Projesi Öneri Formu 
    FR-025  Doktora Tez Önerisi Savunma Tarihi Belirleme Formu 
    FR-026  Doktora Tez Önerisi Savunma Sonucu Tutanağı 
 TEZ İZLEME KOMİTESİ FORMLARI
    FR-024  Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu 
    FR-028  Doktora Tez İzleme Toplantısı Tarih Önerisi Formu 
    FR-029  Doktora Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Toplantısı Sonucu Tutanağı
    FR-066  Tez İzleme Komitesi Üyesi Değişiklik Formu (YENİ)
    FR-062  Doktora Tez Başlığı/Konusu Değişiklik Formu (YENİ)
 TEZ TESLİM FORMLARI
    FR-005  Doktora Tezinin Jüri Üyelerine İletilmesine Dair Taahhüt Formu (YENİ) 
                  (Sınav tarihi alınırken doldurulması zorunludur.)
    FR-007  Doktora Tezi Teslim Formu (YENİ)
    FR-068  Doktora Tezi Benzerlik Raporu Uygunluk Onay Formu (YENİ)
 TEZ SAVUNMA SINAVI FORMLARI
    FR-030  Doktora Tez Savunması Jüri Öneri Formu     
    FR-031  Doktora Tez Savunma Sınavı Raporu
    FR-032  Doktora Tez Savunma Sınavı Raporu (Tez başlığı değişikliği yapanlar için)
    FR-033  Doktora Tezine İlişkin Jüri Kişisel Raporu  
 MEZUNİYET FORMLARI
    FR-034  Kütüphane İlişik Kesme Belgesi
    FR-037  Doktora Mezuniyet Başvuru Formu 
    FR-052  Lisansüstü Programı Tez Teslim Kontrol Formu (Yüksek Lisans ve Doktora)
    FR-088  Doktora Mezuniyet Tarihi Bildirim Formu 
                  (Doktora mezuniyet tarihi YÖK tarafından alınan karar ile tezin ciltli son halinin Anabilim Dalı 
                  Başkanlığına teslim edildiği tarih olarak kabul edildiğinden, bu form tezlerin son halinin teslimi  
                  ile birlikte mutlaka doldurulmalıdır.)
 YATAY GEÇİŞ FORMU
    FR-058  Doktora Yatay Geçiş Başvuru Formu (YENİ)
İLETİŞİM


Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehit Prof Dr İlhan Varank Yerleşkesi, 45140, Yunus Emre, Manisa

e-posta: fen.ogrenci@cbu.edu.tr 
Özel Kalem: 0236 201 2705
Faks:            0236 201 2715

Öğrenci İşleri Şefi0236 201 2708 
Mühendislik Yönetimi ABD 
  
İnşaat Müh. ABD, Gıda Müh. ABD0236 201 2707
Elektrik Elektronik Müh. ABD 

 
Makine Müh. ABD,   0236 201 2709
Malzeme Müh. ABD,  
Enerji Sistemleri Müh. ABD 
  
Biyoloji ABD, Matematik ABD, 0236 201 2710
Fen Bilimleri Eğitimi ABD,  
Yazılım Müh. ABD 
  
Kimya ABD, Fizik ABD, 0236 201 2712
Tarımsal Bilimler ABD 
  
    • Eğitim Kataloğu
  • İz-Çev
  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı - YÖK
  • TÜBİTAK
  • Ulusal Tez Merkezi
  • CBÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Uluslararası İlişkiler Ofisi
  • ÖYP Koordinasyon Birimi
  • UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik