FEN BİLİMLERİ

FEN BİLİMLERİ

Biyoloji Anabilim Dalı, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Zooloji, Botanik ve Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Bilim Dallarından oluşmuş olup bu Bilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi vermektedir. Akademik Kadrosunda 10 Profesör, 13 Doçent ve 5 Doktor Öğretim Üyesi bulunmaktadır. 

Anabilim Dalımız'da, bünyesindeki bilim dallarına ait beş ayrı araştırma laboratuvarı ve bir Herbaryum bulunmaktadır.

 

Ana Bilim Dalımızda 4 Profesör, 9 Doçent, 3 Yardımcı Doçent öğretim üyesi görev yapmaktadır. Anabilim Dalımız altında 5 ayrı program bulunmaktadır. Bunlar Nükleer Fizik, Katıhal Fiziği, Atom ve Molekül Fiziği, Genel Fizik ve Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Bilim Dallarıdır. Ana Bilim Dalımızda halen Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri verilmekte, bu alanlarda nitelikli bilimsel araştırmalar yapılmaktadır.

Anabilim Dalımızda 2 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarımızda, ICP-OES, Radyasyon Detektörü, Etüv, Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı, Gama Spektrometresi, Geiger Müller Detektörü,  Toprak Öğütücü, Alfa Spektrometresi,  Ultra Saf su cihazı, Eektronik Hassas Terazi, Kül Fırını, Soğutmalı İnkübatör, Çoklu Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı, Kırıcılı Çekiçli Değirmen, Mikroskop, ph Metre, Sintilasyon Detektörü, Gama Doz Hızı Ölçer, Kurutma makinesi, koordinat ölçme makineleri, Isıtıcılı tabla cihazları bulunmaktadır. Katıhal Fiziği Anabilim Dalı öğretim üyeleri Lüminesans, maddenin yüzey özelliklerinin iyileştirilmesi ve çeşitli konularda teorik çalışmalar yapmaktadırlar. katıhal fiziği laboratuarlarımızda termolüminesans,   fotolüminesans,   radyolüminesans ve ayrıca plazma elektroliz cihazlaımız kullanılarak lisansüstü çalışmalar sürdürülmektedir.

Atom ve Molekül Fiziği Lisansüstü programı kapsamında İleri Atom ve Molekül Fiziği, Molekül Modelleme, Spektroskopi, IR ve Raman Spektroskopisi ve İleri Grup Teorisi gibi dersler verilmektedir. Bunlara ilave olarak bölümümüzde deneysel çalışmaların da yapıldığı Atom ve Molekül Fiziği Araştırma laboratuvarı bulunup deneysel çalışmaların gerçekleştirilmesi için gerekli donanım mevcuttur. Söz konusu laboratuvarda farmakolojide kullanılan kimyasal moleküllerin metal halojen kompleksleri sentezlenmektedir. Sentezlenen bu yeni bileşiklerin bütün spektroskopik özellikleri araştırılmakta, yapıları tayin edilmekte ve canlı organizmalardaki etkileri araştırılmak üzere literatüre kazandırılmaktadır 

Kimya Anabilim Dalı, Akademik Kadrosunda bulunan 5’i Profesör, 9’u Doçent ve 7’si Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 21 Öğretim Üyesi ile Fizikokimya, Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Organik Kimya ve Biyokimya Bilim Dallarında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi vermektedir.

Her program dalı için birer adet araştırma laboratuvarı ve bir adet enstrümantal analiz laboratuvarı bulunmaktadır. Ana Bilim Dalımızda lisansüstü deneysel çalışmalarda kullanılmak üzere temel araştırma araçlarının yanında, bilimsel çalışmaların yürütülmesi için FT-IR ve UV-Vis absorpsiyon spektrofotometresifluorimetre, yüksek performans sıvı kromatografisi (HPLC), gaz kromatografisi (GC), atomik absorpsiyon spektrometresi (AAS), Döngüsel voltametri (CV), BET yüzey alanı tayin ve gama radyasyon sayım cihazları bulunmaktadır. 

Akademik Kadrosunda 4 Profesör, 4 Doçent ve 7 Doktor Öğretim Üyesi bulunduran Matematik Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri 5 ayrı program altında yürütülmektedir. Bunlar, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri, Topoloji ve Uygulamalı Matematik Bilim Dallarıdır.

Matematik Anabilim Dalı lisansüstü eğitimin amacı, matematiksel bilgiyi aktarmak ve bu bilgiyi birey ve toplumun hayatına tatbik etmektir. Bu kapsamda öğrencilerimize Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme, araştırma ve bağımsız yayın yapabilme, alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme yeteneğini kazandırmaktır.

Ayrıca disiplinler arası çalışabilme ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana uyarlama, uzmanlık alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası çevrelerde iletişim kurabilme ve mesleki ve etik sorumluluk gereklerini kavrayabilme becerilerini kazandırmayı hedeflemekteyiz.

Anabilim dalımızda, her öğrencinin sınırsız şekilde yararlanacağı bilgisayar odaları, kütüphane ve bilgi erişim merkezi mevcuttur. Ayrıca konferans, sempozyum, seminer yapılabilecek düzeyde modern anfiler bulunmaktadır ve sınıflarımızda bilgisayar destekli tam eğitim için gerekli ekipmanlar mevcuttur.


Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi ABD (http://egitim.cbu.edu.tr/)

Manisa’nın Demirci İlçesi’nde bulunan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Fen Bilimleri Anabilim Dalı altında, Fen Bilgisi programında ; eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapabilecek düzeyde kişisel ve mesleki bilgi, beceri, tutum, özgüven ve öz yeterliğe sahip, mesleki gelişimini üst düzeye çıkarmak için alanıyla ilgili yenilikleri takip eden alan uzmanları yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda; konu alan bilgisi, pedagojik bilgi ve teknolojik bilgi yönünden ileri düzeyde kendilerini geliştirebilen, öğretim programına yönelik yenilikleri ve değişiklikleri değerlendirebilen ve yeni yaklaşımlarla araştırmalara katkıda bulunabilen, alan literatürüne hâkim lisansüstü öğrencilerin yetiştirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir.

Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı’nda dersler; 2 Profesör, 2 Doçent ve 5 Yardımcı Doçent öğretim üyesi ile sürdürülmektedir.

Anabilim Dalı’mızda; lisansüstü öğrencilerimizin ilköğretim Fen Bilimleri dersi düzeyinde, üniversite düzeyinde ve lisansüstü eğitim düzeyinde fen deneylerinin tamamını gerçekleştirebileceği donanıma sahip fizik, kimya, biyoloji ve fen laboratuvarları bulunmaktadır. Sözü edilen tüm laboratuvarlar, üst düzey öğrenmeleri destekleyecek yeterlik ve donanıma sahiptir. 

Öğrencilerimizin çalışmalarıyla ilgili araştırmalarını sürdürebilecekleri, güncel yayınları takip edebilmelerine fırsat sağlayabilecek özellikteki kütüphanemiz de lisansüstü öğrencilerimizin hizmetindedir.

İLETİŞİM


Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehit Prof Dr İlhan Varank Yerleşkesi, 45140, Yunus Emre, Manisa

e-posta: fen.ogrenci@cbu.edu.tr 
Özel Kalem: 0236 201 2705
Faks:            0236 201 2715

Öğrenci İşleri Şefi0236 201 2708 
Mühendislik Yönetimi ABD 
  
İnşaat Müh. ABD, Gıda Müh. ABD0236 201 2707
Elektrik Elektronik Müh. ABD 

 
Makine Müh. ABD,   0236 201 2709
Malzeme Müh. ABD,  
Enerji Sistemleri Müh. ABD 
  
Biyoloji ABD, Matematik ABD, 0236 201 2710
Fen Bilimleri Eğitimi ABD,  
Yazılım Müh. ABD 
  
Kimya ABD, Fizik ABD, 0236 201 2712
Tarımsal Bilimler ABD 
  
    • Eğitim Kataloğu
  • İz-Çev
  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı - YÖK
  • TÜBİTAK
  • Ulusal Tez Merkezi
  • CBÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Uluslararası İlişkiler Ofisi
  • ÖYP Koordinasyon Birimi
  • UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik