MİSYON - VİZYON - KALİTE POLİTİKASI 

MİSYON

Sürdürülebilir kalite ve yenilikçilik felsefesini benimseyen ve iyi bir eğitim ve araştırma ortamında yetişmiş akılcı, üretken, sorgulayıcı, etik değerleri özümsemiş, akademik anlamda donanımlı, global düzeyde sorun ve ihtiyaçları çözebilme yeteneğine sahip bireyler yetiştirilmesi için gerekli eğitim-öğretim hizmet faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak.


VİZYON

Araştırma ve teknolojik gelişmeleri benimsemiş, toplumsal ihtiyaçlara yönelik sorun ve ihtiyaçları çözebilme yeteneğine sahip bireyler yetiştirilmesi için sunulan hizmetleri doğru, güvenilir ve zamanında gerçekleştiren bir eğitim kurumu olmak.


KALİTE POLİTİKASI

Fen Bilimleri Enstitüsü üst yönetimi, kuruluşun amaç ve bağlamına uygun ve stratejik istikametini destekleyen kalite amaçları için bir çerçeve sağlayan, uygulanabilir şartları yerine getirme için bir taahhüt içeren, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirme taahhüttünü de ifade eden bir kalite politikasını oluşturmuştur.

MCBÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından oluşturulan kalite politikası,

 • Yenilikçilik, üretken, etik değerleri özümsemiş, akademik anlamda donanımlı ve eğitimi süresince edindiği bilgi ve deneyimi topluma hizmetine sunabilen bireylerin yetiştirilmesi için gerekli Lisansüstü Eğitim-Öğretim Hizmet Faaliyetlerinin Koordinasyonunu sağlamak,
 • Sunulan eğitim-öğretim hizmet faaliyetlerinin hızlı, hatasız ve zamanında sürdürülmesini sağlamak,
 • Enstitümüzde sunulan eğitim-öğretim hizmet faaliyetlerinin bilimsel ve teknolojik bakımdan geliştirilmesi, güncellenmesi ve yürütülmesinde iç ve dış paydaşların görüş ve önerilerini önemsemek,
 • Enstitümüze sağlanan kaynakların etkin kullanımını sağlayarak oluşturulan Kalite Yönetim Sisteminin tüm paydaşlara ulaşmasını sağlamak,
 • Kalite Yönetim Sisteminin devamlılığını sağlamak ve paydaşların memnuniyetleri, önerileri ve istekleri doğrultusunda sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

olarak belirlenmiştir.

 • Eğitim Kataloğu
 • İz-Çev
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı - YÖK
 • TÜBİTAK
 • Ulusal Tez Merkezi
 • CBÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Uluslararası İlişkiler Ofisi
 • ÖYP Koordinasyon Birimi
 • UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik