Disiplinlerarasi ve Tezsiz Yükseklisans

Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans kapsamında, Alaşehir MYO bünyesinde yer alan Tarımsal Bilimler ABD eğitim vermektedir. (http://alasehirmyo.cbu.edu.tr/)


Manisa’nın Alaşehir İlçesi’nde bulunan Alaşehir Meslek Yüksek Okulu bünyesinde bulunan Tarımsal Bilimler Anabilim Dalı 2012 yılında kurulmuştur. Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı kapsamında verilen dersler  6 Profesör, 3 Doçent ve 11 Yardımcı Doçent Öğretim Üyesi tarafından yürütülmektedir.


Tarımsal Bilimler Anabilim Dalı’nda amaç öncelikle yörenin ve ülkenin tarımsal sorunlarını kavrayabilen, ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet edebilecek bilgi ve donanıma sahip, tarımsal üretimin her aşamasında karşılaşılacak problemleri çözmeye yönelik araştırma projeleri planlayabilen, çevre bilinci gelişmiş, bağımsız kararlar alabilen, ekip çalışması yapabilen, bilimsel ve etik değerlere uymanın önemini benimsemiş, yaşam boyu öğrenme için olumlu davranış geliştirebilen, yaratıcı, girişimci, üretilen bilgi ve teknolojiyi üreticiler ile ilgili sektörlere aktarabilen uzmanlar yetiştirmektir. 


Anabilim Dalı’mız bünyesinde faaliyet gösteren laboratuarlarımız ve alt yapımız lisansüstü eğitim kapsamında gerçekleştirilecek olan uygulamalar için oldukça yeterlidir. Anabilim Dalı’mızda plastik sera, uygulama alanıları meyve bahçesi,  herbaryum, entomoloji müzesi, 5 araştırma laboratuarı, 3 öğrenci laboratuarı, 4 soğuk hava deposu ,1 iklim odası bulunmaktadır. Ayrıca Anabilim Dalı’mıza ait bir adet kütüphane faaliyet göstermektedir. 


Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans kapsamında ise Mühendislik Yönetimi Anabilim Dalı'mız mevcuttur. (http://uzem.cbu.edu.tr/)


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2013-204 eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır Program, üretim ve hizmet sektöründe yer alan operasyonların yönetimi ile ilgili gereli bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmayı deflemektedir. Programa kabul koşullarında ALES ve yabancı dil puanı şartı aranmamaktadır. Başvuran adaylar lisans mezuniyet not ortalamasına göre sıralamaktadır Kontenjan dahilideki adaylar kayıt hakkı kazanmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için beş zorunlu beş seçmeli olmak üzere toplam 60 AKS karşılığı dersten başarılı olmaları ve 30 AKTS karşılığı proje dersini başarılı olarak tamamlamaları gerekmektedir.


Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans programı, çeşitli mühendislik, fen ve sosyal bilimler alanlarında eğitim almış, stratejik ve operasyonel kararlar verme durumundaki kişilere yönelik geliştirilmiş bir programdır. Farklı mühendislik dallarından akademisyenlerin tecrübe ve bilgilerini bir araya getirerek günümüz ve geleceğin yöneticilerine farklı bakış açıları kazandırmaktadır. İşletmelerde, malzeme, işgücü, makine, para, enerji ve bilginin verimli kullanımını ve yönetimini sağlamak için yöntem ve tekniklerin uygulaması üzerine yoğunlaşan program, günümüzde sürekli olarak aranan, yıldızı yükselen ve lisansüstü eğitiminde en çok tercih edilen programlardan biridir. Hem üretim hem de hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin bu alanlarda yoğun ihtiyaca sahip olmaları, gelecekte de bu ilginin devam edeceğinin bir göstergesidir.


Globalleşen dünyanın ihtiyaçlarına hızlı ve etkili cevaplar üretebilmek için karmaşık ve birçok disipline ait bilgileri eşzamanlı değerlendiren nitelikte yöneticilere ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüz rekabet koşulları; teknolojik ve pazar yönlü değişimleri etkin bir şekilde takip ederken ulusal ve uluslararası sosyoekonomik etmenlerin de dikkate alınmasına imkân tanıyarak Ar-Ge ve mühendislik faaliyetlerini disiplinler arası çalışma esnekliğinde yürütebilmeyi gerektirmektedir. Verimlilik, planlama,  kalite, karar verme teknikleri, yenilikçilik stratejileri ve çağdaş yönetim stratejileri bu açıklığın kapatılabilmesi için önemli araçlardır. Günümüz koşullarında dinamik bir yapıya sahip olan firmalarda entelektüel sermayenin çok iyi yönetilmesi gerekmektedir, bahsedilen yönetim tarzı içerisinde teknik konularda olduğu kadar sosyal iletişim konularında da gelişim gerekmektedir. Bu sebeple farklı disiplinlerin bakış açıları kazanılırken, etkin liderlik, takım çalışması, planlama ve kontrol süreçleriyle ilgili bilgi ve becerilerin kazanılmış olması önem taşımaktadır.

Mühendislik Yönetimi programları, temel bilimleri, diğer mühendislik bilimlerini ve işletme bilimini birbirine bağlayan, bütün mühendislik birimleri için en fazla fırsata ve esnekliğe sahip olan tamamlayıcı eğitim programlarıdır. Günümüzde bu eğitimi almış kişiler, geleneksel üretim şirketlerinden havayollarına, finansal kurumlardan hastanelere, danışmanlık şirketlerine kadar pek çok alanda faaliyet göstermektedirler.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Yönetimi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans programının amaçlarından biri de hızla büyüyen ülkemiz ve bölgemiz sanayisinin ihtiyaçlarına hitap eden, çok yönlü ve ileri teknolojiyi takip edebilen, belirli alanlarında uzmanlaşmış personel yetiştirmektir. Programın hızla gelişen büyüyen ve Avrupa’nın en elverişli yatırım kenti olarak tanımlanan Manisa da olması, bölge sanayisinin Mühendislik Yönetimi, İnovasyon yönetimi ve Ar-Ge süreç yönetimi konularında uzman personele olan ihtiyacı, üniversite sanayi işbirliği için uygun ortam, sanayinin ihtiyaç duyduğu mühendislik ve ar-ge problemlerinin çözümünde etkin olmaya odaklı ders içerikleri programın değerini arttırmaktadır. 

İLETİŞİM


Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehit Prof Dr İlhan Varank Yerleşkesi, 45140, Yunus Emre, Manisa

e-posta: fen.ogrenci@cbu.edu.tr 
Özel Kalem: 0236 201 2705
Faks:            0236 201 2715

Öğrenci İşleri Şefi0236 201 2708 
Mühendislik Yönetimi ABD 
  
İnşaat Müh. ABD, Gıda Müh. ABD0236 201 2707
Elektrik Elektronik Müh. ABD 

 
Makine Müh. ABD,   0236 201 2709
Malzeme Müh. ABD,  
Enerji Sistemleri Müh. ABD 
  
Biyoloji ABD, Matematik ABD, 0236 201 2710
Fen Bilimleri Eğitimi ABD,  
Yazılım Müh. ABD 
  
Kimya ABD, Fizik ABD, 0236 201 2712
Tarımsal Bilimler ABD 
  
    • Eğitim Kataloğu
  • İz-Çev
  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı - YÖK
  • TÜBİTAK
  • Ulusal Tez Merkezi
  • CBÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Uluslararası İlişkiler Ofisi
  • ÖYP Koordinasyon Birimi
  • UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik