"YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA EĞİTİMİ"

Yüksek Lisans Eğitimi Hakkında Genel Bilgi

Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.  Yüksek Lisans Programı; 24 ulusal krediden az olmamak üzere en az 8 adet ders ile bir seminer dersi ve tez çalışmasından; Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise toplam 120 AKTS kredisinden oluşur.   Öğrencilerin Danışman önerisi ile  almış oldukları dersleri başarmaları ve kendi dallarında hazırladıkları tezin savunma sınavında başarılı olmaları durumunda  üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Anabilim Dalı ve Bilim Dalının yazıldığı “Tezli Yüksek Lisans”  diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin, mezun olabilmeleri  için en az 10 adet  dersten (30 ulusal kredi karşılığı) ve hazırladıkları Dönem Projesinden başarılı olmaları gerekmektedir.


Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları

Yüksek Lisans Programlarına  başvurular  “Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve öğretim Yönetmeliği” ile her Anabilim Dalının önermiş olduğu koşullara göre belirlenmektedir.


Yüksek Lisans Tezi

Tezli Yüksek Lisans Programlarına devam eden öğrenciler Enstitü Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak mezuniyet tezi hazırlarlar. Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri ise bir Dönem Projesi  hazırlamak durumundadırlar. 

Doktora Eğitimi Hakkında Genel Bilgi

Doktora programı; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 42 krediden az olmamak koşuluyla en az 14  adet ders, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için ise, toplam 27 krediden az olmamak koşuluyla en az 9 adet ders, seminer dersi, Yeterlik Sınavı, Tez Önerisi ve Tez çalışmasından oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise 180-240 AKTS kredisinden oluşur.


Doktora Programlarına Başvuru Koşulları

Doktora başvuru koşulları;  “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve öğretim Yönetmeliği” ne ve her Anabilim Dalının önermiş olduğu koşullara göre belirlenmektedir.


Program Gereklilikleri

Doktora Programına Yüksek Lisans mezunu olarak kayıtlanan öğrenciler; program süresince en az 27 ulusal krediden az olmamak kaydıyla en az 9 adet ders v seminer dersi yanı sıra Formasyon Derslerini almak ve Yeterlik, Tez Önerisi Savunma sınavları ile Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Toplantı koşullarını yerine getirmekle yükümlüdürler.

Doktora öğrencilerinin Doktora derecesini alabilmeleri için;  Bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, ve bilinen bir  yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirilmesi ile ilgili orijinal  Tez  çalışmasını  jüri önünde başarılı olarak savunması gerekmektedir.

  • Eğitim Kataloğu
  • İz-Çev
  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı - YÖK
  • TÜBİTAK
  • Ulusal Tez Merkezi
  • CBÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Uluslararası İlişkiler Ofisi
  • ÖYP Koordinasyon Birimi
  • UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik