Fen Bilimleri Enstitüsü'nce hazırlanan ve Üniversitemiz Etik Komisyonu'nda görüşülerek uygunluğuna karar verilen "Fen Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi" Üniversite Senatosu'nun 13.07.2015 tarih ve 2015/07-XXXI-III sayılı kararıyla yürürlüğe konulmuştur

Fen Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi'ne ulaşmak için lütfen tıklayınız...


Lisansüstü Tez Çalışması Başvuru ve Değerlendirme Formu

Araştırma Projesi Başvuru ve Değerlendirme Formu

  • Eğitim Kataloğu
  • İz-Çev
  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı - YÖK
  • TÜBİTAK
  • Ulusal Tez Merkezi
  • CBÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Uluslararası İlişkiler Ofisi
  • ÖYP Koordinasyon Birimi
  • UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik