DOKTORA


Danışman Formu

FR-042 Doktora Danışman Öneri Formu (YENİ)

Seminer Forumları

FR-019 Doktora Seminer Tutanağı

FR-020 Doktora Seminer Tutanağı (Seminer sunulmaması durumunda)

Yeterlik Sınav Forumları

FR-021 Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu

FR-022 Doktora Yeterlik Sınav Sonucu Bildirme Formu

FR-023 Doktora Yeterlik Sınav Sonucu Bildirme Formu(Yazılı sınavında başarısız olma durumunda)

Tez Önerisi Forumları

FR-027 Doktora Tez Projesi Öneri Formu

FR-025 Doktora Tez Önerisi Savunma Tarihi BelirlemeFormu

FR-026 Doktora Tez Önerisi Savunma Sonucu Tutanağı

Tez İzleme Komitesi Forumları

FR-024 Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

FR-028 Doktora Tez İzleme Toplantısı Tarih ÖnerisiFormu

FR-029 Doktora Tez İzleme Komitesi Ara RaporToplantı Sonucu Tutanağı

FR-066 Tez İzleme Komitesi Üyesi Değişiklik Formu (YENİ)

FR-062 Doktora Tez Başlığı / Konusu Değişiklik Formu (YENİ)

Tez Teslim Forumları

FR-005 Doktora Tezinin Jüri Üyelerine İletilmesine Dair Taahhüt Formu (YENİ, Sınav Tarihi Alınırken Doldurulması Zorunludur)

FR-007 Doktora Tezi Teslim Formu (YENİ)

FR-068 Doktora Tezi Benzerlik Raporu Uygunluk Onay Formu (YENİ)

FR-032 Doktora Tez Savunma Sınavı Raporu (TezBaşlığı değişikliği yapılanlar için)

FR-033 Doktora Tezine İlişkin Jüri Kişisel Raporu

Mezuniyet Forumları

FR-034 Kütüphane İlişik Kesme Belgesi

FR-037 Doktora Mezuniyet Başvuru Formu

FR-052 Lisansüstü Programı Tez Teslim Kontrol Formu (Yüksek Lisans ve Doktora).docx

FR-088 Doktora Mezuniyet Tarihi Bildirim Formu (Doktora mezuniyet tarihi YÖK tarafından alınan karar ile tezin ciltli son halinin Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edildiği tarih olarak kabul edildiğinden, bu form tezlerin son halinin teslimi ile birlikte mutlaka doldurulmalıdır) 

Yatay Geçiş Formu


İLETİŞİM

 

Telefon: 0-236-201 27 05

Faks: 0-236-201 27 15

Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehit Prof Dr İlhan Varank Yerleşkesi, 45140, Yunus Emre, Manisa

E-posta: fen.ogrenci@cbu.edu.tr
  • Eğitim Kataloğu
  • İz-Çev
  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı - YÖK
  • TÜBİTAK
  • Ulusal Tez Merkezi
  • CBÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Uluslararası İlişkiler Ofisi
  • ÖYP Koordinasyon Birimi
  • UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik